NAZIV AKTIVNOSTI

Prijava na 6 JR 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2020 za leto 2020.

POVZETEK

Mlad prevzemnik Peter Benedičič sem uspešno kandidiral na 6 JR 6.1. V času triletnega izvajanja poslovnega načrta sem na svoji kmetiji dosegel vse zastavljene cilje in mejnike in nekoliko posodobil kmetijo v vidika strojnega parka oprema za točenje medu. Z izvedbo načrtovanih investicij bo delo na kmetiji potekalo hitreje, z manj fizičnega napora in bolj varno. Kupil sem nov računalnik za spremljanje gospodarjenja na kmetiji, traktor, gorsko kosilnico in točilo za med. V času trajanja poslovnega načrta sem ostal kmečki zavarovanec in ohranil delovno mesto na kmetiji.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Glavne dejavnosti, s katerimi se ukvarjam reja krav dojilj in prireja mesa, čebelarjenje ter peka kruha in peciva.

CILJI

  • Ohranjanje kmetijske proizvodnje
  • modernizacija proizvodnje
  • povečanje prodaje s povečanjem proizvodnih kapacitet
  • povečanje storilnosti zaposlenega na račun avtomatizacije in odprave težjega fizičnega dela,
  • ohranjanje kmečkega zavarovanje
  • prodor na trg
  • povečanje prepoznavnosti kmetije.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • posodobitev proizvodnih procesov in opreme
  • povečanje tržne proizvodnje
  • izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetije
ekološka kmetija pr'Martinšk, Peter Benedičič, peka kruha iz krušne peči

Peter Benedičič – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Martinj Vrh 33, 4228 Železniki, Id za DDV: SI47711302

Kontakt

Telefon

041 969 479

Naslov

Martinj Vrh 33, 4228 Železniki